image2
textpage
letter

n stor anledning till varför du alltid skall anlita en registrerad fastighetsmäklare i samband med försäljning av din bostad är för att säkerställa att affärsprocessen och innehållet i köpeavtalet både före under och efter genomfört köp följer de lagar och regler som finns. Som registrerad mäklare har jag både ansvar och skyldigheter gentemot båda parter för att bostadsrättsaffären genomförs på ett korrekt sätt.

Med min utbildning som jur.kand. och specialisering på borätt med den erfarenhet och kunskap som jag har skaffat mig om bostadsrättsföreningar i Stockholms innerstad och Gamla Stan i synnerhet kan du känna dig trygg i valet av mig som din mäklare.

VAD GÖR VI SOM MÄKLARE?
Som mäklare fungerar jag som en opartisk länk som ska tillvarata både säljarens och köparens intressen. Min uppgift är också att bistå med min erfarenhet, kunskap och rådgivning i samband med förberedelserna, visningen, försäljningen och kontraktsskrivningen.
Uppdraget börjar med att genomföra en värdering samt att vi går igenom objektet och samlar in all nödvändig information om lägenheten och bostadsrättsföreningen. En utförlig objektsbeskrivning och annons produceras och publiceras för olika kanaler.

UNDERSÖKNINGSPLIKT
Som köpare har du en långtgående undersökningsplikt för bostaden du skall köpa. De fel som säljaren känner till och som jag eventuellt upptäcker på plats eller via andra kanaler, blir samtliga spekulanter informerade om. Gör gärna en besiktning och tag kontakt med styrelsen för information om föreningens ekonomi och stadgar. Det finns alltid kontaktuppgifter till styrelsen i objektsbeskrivningen.

DRIFTSKOSTNAD
I försäljningen av en bostad/fastighet skall man upplysa om dess driftskostnad. Med driftskostnad menas hur stora kostnaderna är för att hålla bostaden i drift under ett år.
I driftskostnaden ingår uppvärmning, hushållsel, vatten och avlopp, sophämtning, försäkring och sotning. Kom ihåg att alltid anpassa driftkostnaden till dina egna familjeförhållanden.

BOENDEKOSTNAD
Vi hjälper dig gärna att upprätta en individuell boendekostnadskalkyl.

BUDGIVNING
Budgivning kan ske på många olika sätt och är inte reglerad i lag. Säljaren bestämmer över hur budgivningen skall gå till. Vid budgivning rekommenderar jag att alltid använda telefonkontakt (inte sms-budgivning) eftersom det kan uppstå frågor och missförstånd som jag kan besvara och rätta till under samtalet. Det är dock säljaren som bestämmer till vem denne vill sälja, när och till vilket pris. Det betyder att säljaren inte behöver sälja till den som lämnat det högsta budet. Mäklaren är skyldig att vidarebefordra bud till säljaren fram till att köpekontraktet är undertecknat av bägge parter.
Vid budgivning är det bra att ha klart lånelöfte från banken, handpenningens tillgänglighet o.s.v. Det är bäst om banken har godkänt det aktuella objektet.

KONTRAKTSSKRIVNING
Vi upprättar köpehandlingar och går igenom dessa noga med parterna innan kontraktet skrivs under. Det kan vara bra att ha i åminnelse att parterna ofta vill skriva snarast, eftersom varken bud eller anbud är bindande tills köpeavtalet är påskrivet av båda parterna.

HANDPENNING
Handpenningen är oftast 10% och betalas in till oss på ett särskilt klientmedelskonto, skiljt från våra övriga bankmedel. Vanligtvis har köparen en vecka på sig att betala. Utbetalning av handpenningen sker efter att alla villkor är uppfyllda i kontraktet (ex. medlemskap i föreningen).

TILLTRÄDE
På tillträdet träffas parterna hos oss eller på banken, där slutbetalning sker. Då har jag som mäklare upprättat en avräkning där det framgår vad som återstår att betala, samt reglerar t.ex. månadsavgiften.

VAD ÄR EN BOSTADSRÄTT?
En bostadsrätt är en ideell andel i en ekonomisk förening. Med andelen följer rätten att nyttja en specifik bostad eller lokal som ägs av föreningen. Du blir tillsammans med övriga medlemmar ägare av föreningens tillgångar (t.ex. byggnader och mark) och skulder, i förhållande till bostadsrättens andelstal (ägarandel).
En bostadsrätt är lös egendom. Felansvaret vid köp av lös egendom regleras i köplagen. Bostadsrättslagen reglerar främst bostadsrättsföreningens och bostadsrättsinnehavarens skyldigheter och rättigheter.
I princip svarar bostadsrättsinnehavaren för allt i lägenheten som omsluts av golv, vägg och tak i lägenheten från ytterdörr till insida fönster.

Mer information kan du få om du besöker: www.maklarsamfundet.se

 

hand