image 4

[Klicka här för gå tillbaka till beskrivningen]

Från Lilla Nygatan
Från Lilla Nygatan
Tyska Brinken med Tyska kyrkan i fonden
Tyska Brinken med Tyska kyrkan i fonden
Entré från Mälartorget 15
Entré från Mälartorget 15